Devlet Bahçeli: Bazı güdük akıllılar zırvanın ve tarihten nifak üretmeye çalışmanın damgalı failleridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımlar yaptı. “ONUR ...

Devlet Bahçeli: Bazı güdük akıllılar zırvanın ve tarihten nifak üretmeye çalışmanın damgalı failleridir
24 Temmuz 2021 - 18:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

“ONUR BELGESİ NİTELİĞİNDE”
Bahçeli, şunları belirtti:

* “Bu muahedename, Türk milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr muahedenamesiyle ikmal edildiği zannedilmiş, büyük bir suikasdın inhidamını ifade eder bir vesikadır. Emsali namesbuk bir siyasi zafer eseridir.” Bu sözün müellifi Aziz Atatürk'tür. Konu da Lozan'dır.

* 1918'de incinen milli gurur, 1919'un Samsun'undan 1922'nin Lozan'ına kadar adım adım tamir ve tedavi edilmiş, 24 Temmuz 1923 tarihiyle birlikte Türkiye bağımsız, çağdaş ve milli bir devlet olarak uluslararası alanda varlığını ve hükümranlık haklarını kabul ettirmiştir.“HEVESİ KURSAKLARDA KALMIŞTIR”

* Lozan Antlaşması esaslı değerini ve küresel münasebetlerdeki kılavuzluk ilkelerini imzasının üzerinden 98 yıl geçmesine rağmen güçlü bir şekilde ihtiva etmektedir. Türk milletinin ahlak ve yürek mukavemetini kırma, o kırıktan emperyalizmi geçirme hevesi kursaklarda kalmıştır.

* Geçmişin ne kadar derinine inebiliyorsak geleceğin ufkunu, daha da ötesini o kadar görebiliriz. Lozan'da Türk asırlarının müdafaası yapılmış, Türk milletinin bekası ve varlık hakları meydanlarda akan kanlardan ilhamını alan diplomatik ustalıkla güvenceye kavuşturulmuştur.* Siyasi önyargılarla, ideolojik dogmalarla, fikri saplantılarla Lozan Antlaşması'nı kutuplaşmanın dehlizlerine savurmak insafsızlık ve tarih bilmezliktir. Zafer mi? Hezimet mi? Sorusuna cevap aramak yerine, Lozan Antlaşması'nı tanımak, kavramak ve ruhunu özümsemek lazımdır.

“İYİ NİYETTEN MAHRUM BİR YANILGIDIR”

* Lozan Antlaşması, Anadolu coğrafyasında o güne kadar ki 852 yıllık mevcudiyetimizin gelecek bin yıllara güvenle ve bir millet halinde taşıma şuurunun belgelere kazınmış, masalarda karara bağlanmış irade künhüdür. Lozan, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi ve diplomatik tacıdır.

* Tarihi gerçekleri bugünün penceresinden bakıp maksatlı ve marazi şekilde analiz etmek iyi niyetten mahrum bir yanılgıdır. Lozan Antlaşması'nın meşrep ve mizaca göre tefsiri yerine, milli ve tarihi duruş prizmasından okumak en doğru, en sağlıklı, en isabetli seçenektir.

* Milli Mücadele, askeri ve stratejik bir zaferin şehadet ve gazilikle yoğrulmuş kahramanlık beratıdır. Lozan Antlaşması ise muhteşem bir fecirin,...Kaynak Bağlantısı : {sitemane}


Alışveriş sitelerinde dijital kart nasıl kullanılır?

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Verification: 98f002adbe4cbd8d